Gepubliceerd in Beleggen

March 5, 2024

Gepubliceerd in Beleggen

March 5, 2024

Gepubliceerd in Beleggen

March 5, 2024

Maximaliseren van Return On Time Invested: Opbrengst van Geïnvesteerde Tijd

Maximaliseren van Return On Time Invested: Opbrengst van Geïnvesteerde Tijd

Maximaliseren van Return On Time Invested: Opbrengst van Geïnvesteerde Tijd

Individuele beleggers richten zich doorgaans in de eerste plaats op het maximaliseren van het rendement op eigen vermogen. Meer ervaren beleggers begrijpen dat rendementen moeten worden gemeten na kosten en vergoedingen, en op basis van risico.

In dit bericht zullen we praten over nog een ander belangrijk concept voor het beleggingsproces van de individuele belegger: Rendement op Geïnvesteerde Tijd. Met dit concept worden beleggingsrendementen vergeleken met de benodigde tijd om die beleggingsrendementen te behalen. Voor individuele beleggers, vooral diegenen met beperkte tijd en middelen, kan het begrijpen van Rendement op Geïnvesteerde Tijd een groot verschil maken.

Rendement op Geïnvesteerde Tijd Berekenen

Je kent het gevoel. Je ontmoet iemand op een feestje of een netwerkevenement die opschept over zijn beleggingsprestaties. Terwijl jouw breed gespreide ETF-portefeuille een karig rendement van 9% behaalde, resulteerden zijn slimme aandelenselecties in een rendement van 12%! Indrukwekkend, zou je denken. Maar het vergelijken van de sterk geconcentreerde aandelenselectieportfolio van deze persoon met jouw passieve ETF-portefeuille is geen eerlijke vergelijking, om twee redenen.

Ten eerste zou je rendementen moeten corrigeren voor risico voor je vergelijkt. Bij definitie zal een sterk geconcentreerde aandelenportfolio hoger idiosyncratisch risico hebben dan een breed gespreide ETF-portfolio. De prestatie van de geconcentreerde portfolio is nauw verbonden met de prestaties van de individuele posities. Als de CEO van een van de bedrijven in de portfolio onverwacht aftreedt, zal het rendement van de gehele portfolio aanzienlijk dalen. Dit is niet het geval voor de breed gespreide ETF-portefeuille. Bovendien, als de aandelenportfolio is geïnvesteerd in aandelen met een hogere beta, wat heel waarschijnlijk is gezien het niveau van outperformance, dan is het systemische risico (beta) van de portefeuille ook hoger.

Ten tweede, zoals verder uitgelegd in dit artikel, zou je Rendementen Op Geïnvesteerde Tijd moeten vergelijken. Als je vriend een rendement behaalt van 12% p.j. door 10 uur per week aan het analyseren van aandelen te besteden, heeft hij dan echt beter gepresteerd dan jouw passieve rendement van 9%? Stel dat jullie beiden €50.000 hebben geïnvesteerd. Jij behaalde een rendement van €4.500 terwijl hij een rendement van €6.000 behaalde. Zijn outperformance van €1.500 was het resultaat van een tijdsinvestering van 10 uur per week, of 520 uur per jaar. Dit impliceert een uurloon van €2,88/uur. Is het de moeite waard? Waarschijnlijk niet.

Een superieur Rendement op Geïnvesteerde Tijd kan worden gedefinieerd als een actief rendement waarbij het impliciete uurloon hoger is dan jouw professionele uurloon (na belasting). Immers, als het lager is, zoals in het bovenstaande voorbeeld, heb je geen echte overprestatie geleverd - je hebt jezelf gewoon een slecht betaalde baan gegeven.

Waarom is dit belangrijk? Telt alleen een hoger rendement, ongeacht hoeveel tijd je erin investeert? Nee, want je zou er financieel beter aan toe zijn door passief te investeren, terwijl je extra 10 uur per week werkt. Je zou overuren kunnen werken (indien betaald) of een baan of bijbaan kunnen nemen die een vergelijkbaar tarief betaalt als jouw dagelijkse baan. Laten we zeggen dat onze actieve belegger, die een outperformance van €1.500 realiseerde door actief te beleggen, €15/uur verdient na belasting. Als hij een extra 10 uur per week zou werken, zou hij een extra €7.800 verdienen. Het zou duidelijk beter voor de actieve belegger zijn om bij te klussen, €7.800 te verdienen, en de opbrengsten passief te investeren. Zijn passieve beleggingsrendement, €4.500, en de extra inkomsten van €7.800 bedragen samen €12.300, ruim boven de opbrengsten van actief beleggen, €6.000.

Passief Beleggen

Deze vereenvoudigde berekening benadrukt hoe moeilijk het is voor individuele beleggers om daadwerkelijk de markt te overtreffen met actief beleggen. Er zijn zoveel obstakels te overwinnen: jouw actieve strategie moet na kosten en belastingen de passieve strategie overtreffen, het moet een superieur risicogecorrigeerd rendement bieden, en het moet een superieur Rendement op Geïnvesteerde Tijd bieden.

Actief beleggen kan een passende keuze zijn voor vermogende personen, voor wie een extra rendement van 1% een aanzienlijk verschil in euro's oplevert. Voor mensen met een gematigde welvaart is de potentiële outperformance van actief beleggen de benodigde tijdsinvestering niet waard. In dit geval is passief beleggen een geschiktere keuze om vermogen op te bouwen. In plaats van uren te besteden aan het analyseren van individuele aandelen, kunnen passieve beleggers het brede marktrendement behalen met minimale inspanning. De tijd die wordt bespaard door passief beleggen kan worden besteed aan het verdienen van meer geld, of eenvoudigweg aan het doorbrengen van quality time met dierbaren.

Rendement op Geïnvesteerde Tijd meet de opportuniteitskost van tijd besteed aan beleggen. Als de verwachte outperformance niet hoger is dan de opportuniteitskost van geïnvesteerde tijd, is het zinloos om een actieve beleggingsstrategie na te streven. Rendement op Geïnvesteerde Tijd erkent dat tijd een eindige hulpbron is met een opportuniteitskost. Door hiermee rekening te houden, zullen naar alle waarschijnlijkheid betere financiële resultaten worden behaald voor de overgrote meerderheid van individuele beleggers.

Individuele beleggers richten zich doorgaans in de eerste plaats op het maximaliseren van het rendement op eigen vermogen. Meer ervaren beleggers begrijpen dat rendementen moeten worden gemeten na kosten en vergoedingen, en op basis van risico.

In dit bericht zullen we praten over nog een ander belangrijk concept voor het beleggingsproces van de individuele belegger: Rendement op Geïnvesteerde Tijd. Met dit concept worden beleggingsrendementen vergeleken met de benodigde tijd om die beleggingsrendementen te behalen. Voor individuele beleggers, vooral diegenen met beperkte tijd en middelen, kan het begrijpen van Rendement op Geïnvesteerde Tijd een groot verschil maken.

Rendement op Geïnvesteerde Tijd Berekenen

Je kent het gevoel. Je ontmoet iemand op een feestje of een netwerkevenement die opschept over zijn beleggingsprestaties. Terwijl jouw breed gespreide ETF-portefeuille een karig rendement van 9% behaalde, resulteerden zijn slimme aandelenselecties in een rendement van 12%! Indrukwekkend, zou je denken. Maar het vergelijken van de sterk geconcentreerde aandelenselectieportfolio van deze persoon met jouw passieve ETF-portefeuille is geen eerlijke vergelijking, om twee redenen.

Ten eerste zou je rendementen moeten corrigeren voor risico voor je vergelijkt. Bij definitie zal een sterk geconcentreerde aandelenportfolio hoger idiosyncratisch risico hebben dan een breed gespreide ETF-portfolio. De prestatie van de geconcentreerde portfolio is nauw verbonden met de prestaties van de individuele posities. Als de CEO van een van de bedrijven in de portfolio onverwacht aftreedt, zal het rendement van de gehele portfolio aanzienlijk dalen. Dit is niet het geval voor de breed gespreide ETF-portefeuille. Bovendien, als de aandelenportfolio is geïnvesteerd in aandelen met een hogere beta, wat heel waarschijnlijk is gezien het niveau van outperformance, dan is het systemische risico (beta) van de portefeuille ook hoger.

Ten tweede, zoals verder uitgelegd in dit artikel, zou je Rendementen Op Geïnvesteerde Tijd moeten vergelijken. Als je vriend een rendement behaalt van 12% p.j. door 10 uur per week aan het analyseren van aandelen te besteden, heeft hij dan echt beter gepresteerd dan jouw passieve rendement van 9%? Stel dat jullie beiden €50.000 hebben geïnvesteerd. Jij behaalde een rendement van €4.500 terwijl hij een rendement van €6.000 behaalde. Zijn outperformance van €1.500 was het resultaat van een tijdsinvestering van 10 uur per week, of 520 uur per jaar. Dit impliceert een uurloon van €2,88/uur. Is het de moeite waard? Waarschijnlijk niet.

Een superieur Rendement op Geïnvesteerde Tijd kan worden gedefinieerd als een actief rendement waarbij het impliciete uurloon hoger is dan jouw professionele uurloon (na belasting). Immers, als het lager is, zoals in het bovenstaande voorbeeld, heb je geen echte overprestatie geleverd - je hebt jezelf gewoon een slecht betaalde baan gegeven.

Waarom is dit belangrijk? Telt alleen een hoger rendement, ongeacht hoeveel tijd je erin investeert? Nee, want je zou er financieel beter aan toe zijn door passief te investeren, terwijl je extra 10 uur per week werkt. Je zou overuren kunnen werken (indien betaald) of een baan of bijbaan kunnen nemen die een vergelijkbaar tarief betaalt als jouw dagelijkse baan. Laten we zeggen dat onze actieve belegger, die een outperformance van €1.500 realiseerde door actief te beleggen, €15/uur verdient na belasting. Als hij een extra 10 uur per week zou werken, zou hij een extra €7.800 verdienen. Het zou duidelijk beter voor de actieve belegger zijn om bij te klussen, €7.800 te verdienen, en de opbrengsten passief te investeren. Zijn passieve beleggingsrendement, €4.500, en de extra inkomsten van €7.800 bedragen samen €12.300, ruim boven de opbrengsten van actief beleggen, €6.000.

Passief Beleggen

Deze vereenvoudigde berekening benadrukt hoe moeilijk het is voor individuele beleggers om daadwerkelijk de markt te overtreffen met actief beleggen. Er zijn zoveel obstakels te overwinnen: jouw actieve strategie moet na kosten en belastingen de passieve strategie overtreffen, het moet een superieur risicogecorrigeerd rendement bieden, en het moet een superieur Rendement op Geïnvesteerde Tijd bieden.

Actief beleggen kan een passende keuze zijn voor vermogende personen, voor wie een extra rendement van 1% een aanzienlijk verschil in euro's oplevert. Voor mensen met een gematigde welvaart is de potentiële outperformance van actief beleggen de benodigde tijdsinvestering niet waard. In dit geval is passief beleggen een geschiktere keuze om vermogen op te bouwen. In plaats van uren te besteden aan het analyseren van individuele aandelen, kunnen passieve beleggers het brede marktrendement behalen met minimale inspanning. De tijd die wordt bespaard door passief beleggen kan worden besteed aan het verdienen van meer geld, of eenvoudigweg aan het doorbrengen van quality time met dierbaren.

Rendement op Geïnvesteerde Tijd meet de opportuniteitskost van tijd besteed aan beleggen. Als de verwachte outperformance niet hoger is dan de opportuniteitskost van geïnvesteerde tijd, is het zinloos om een actieve beleggingsstrategie na te streven. Rendement op Geïnvesteerde Tijd erkent dat tijd een eindige hulpbron is met een opportuniteitskost. Door hiermee rekening te houden, zullen naar alle waarschijnlijkheid betere financiële resultaten worden behaald voor de overgrote meerderheid van individuele beleggers.

Individuele beleggers richten zich doorgaans in de eerste plaats op het maximaliseren van het rendement op eigen vermogen. Meer ervaren beleggers begrijpen dat rendementen moeten worden gemeten na kosten en vergoedingen, en op basis van risico.

In dit bericht zullen we praten over nog een ander belangrijk concept voor het beleggingsproces van de individuele belegger: Rendement op Geïnvesteerde Tijd. Met dit concept worden beleggingsrendementen vergeleken met de benodigde tijd om die beleggingsrendementen te behalen. Voor individuele beleggers, vooral diegenen met beperkte tijd en middelen, kan het begrijpen van Rendement op Geïnvesteerde Tijd een groot verschil maken.

Rendement op Geïnvesteerde Tijd Berekenen

Je kent het gevoel. Je ontmoet iemand op een feestje of een netwerkevenement die opschept over zijn beleggingsprestaties. Terwijl jouw breed gespreide ETF-portefeuille een karig rendement van 9% behaalde, resulteerden zijn slimme aandelenselecties in een rendement van 12%! Indrukwekkend, zou je denken. Maar het vergelijken van de sterk geconcentreerde aandelenselectieportfolio van deze persoon met jouw passieve ETF-portefeuille is geen eerlijke vergelijking, om twee redenen.

Ten eerste zou je rendementen moeten corrigeren voor risico voor je vergelijkt. Bij definitie zal een sterk geconcentreerde aandelenportfolio hoger idiosyncratisch risico hebben dan een breed gespreide ETF-portfolio. De prestatie van de geconcentreerde portfolio is nauw verbonden met de prestaties van de individuele posities. Als de CEO van een van de bedrijven in de portfolio onverwacht aftreedt, zal het rendement van de gehele portfolio aanzienlijk dalen. Dit is niet het geval voor de breed gespreide ETF-portefeuille. Bovendien, als de aandelenportfolio is geïnvesteerd in aandelen met een hogere beta, wat heel waarschijnlijk is gezien het niveau van outperformance, dan is het systemische risico (beta) van de portefeuille ook hoger.

Ten tweede, zoals verder uitgelegd in dit artikel, zou je Rendementen Op Geïnvesteerde Tijd moeten vergelijken. Als je vriend een rendement behaalt van 12% p.j. door 10 uur per week aan het analyseren van aandelen te besteden, heeft hij dan echt beter gepresteerd dan jouw passieve rendement van 9%? Stel dat jullie beiden €50.000 hebben geïnvesteerd. Jij behaalde een rendement van €4.500 terwijl hij een rendement van €6.000 behaalde. Zijn outperformance van €1.500 was het resultaat van een tijdsinvestering van 10 uur per week, of 520 uur per jaar. Dit impliceert een uurloon van €2,88/uur. Is het de moeite waard? Waarschijnlijk niet.

Een superieur Rendement op Geïnvesteerde Tijd kan worden gedefinieerd als een actief rendement waarbij het impliciete uurloon hoger is dan jouw professionele uurloon (na belasting). Immers, als het lager is, zoals in het bovenstaande voorbeeld, heb je geen echte overprestatie geleverd - je hebt jezelf gewoon een slecht betaalde baan gegeven.

Waarom is dit belangrijk? Telt alleen een hoger rendement, ongeacht hoeveel tijd je erin investeert? Nee, want je zou er financieel beter aan toe zijn door passief te investeren, terwijl je extra 10 uur per week werkt. Je zou overuren kunnen werken (indien betaald) of een baan of bijbaan kunnen nemen die een vergelijkbaar tarief betaalt als jouw dagelijkse baan. Laten we zeggen dat onze actieve belegger, die een outperformance van €1.500 realiseerde door actief te beleggen, €15/uur verdient na belasting. Als hij een extra 10 uur per week zou werken, zou hij een extra €7.800 verdienen. Het zou duidelijk beter voor de actieve belegger zijn om bij te klussen, €7.800 te verdienen, en de opbrengsten passief te investeren. Zijn passieve beleggingsrendement, €4.500, en de extra inkomsten van €7.800 bedragen samen €12.300, ruim boven de opbrengsten van actief beleggen, €6.000.

Passief Beleggen

Deze vereenvoudigde berekening benadrukt hoe moeilijk het is voor individuele beleggers om daadwerkelijk de markt te overtreffen met actief beleggen. Er zijn zoveel obstakels te overwinnen: jouw actieve strategie moet na kosten en belastingen de passieve strategie overtreffen, het moet een superieur risicogecorrigeerd rendement bieden, en het moet een superieur Rendement op Geïnvesteerde Tijd bieden.

Actief beleggen kan een passende keuze zijn voor vermogende personen, voor wie een extra rendement van 1% een aanzienlijk verschil in euro's oplevert. Voor mensen met een gematigde welvaart is de potentiële outperformance van actief beleggen de benodigde tijdsinvestering niet waard. In dit geval is passief beleggen een geschiktere keuze om vermogen op te bouwen. In plaats van uren te besteden aan het analyseren van individuele aandelen, kunnen passieve beleggers het brede marktrendement behalen met minimale inspanning. De tijd die wordt bespaard door passief beleggen kan worden besteed aan het verdienen van meer geld, of eenvoudigweg aan het doorbrengen van quality time met dierbaren.

Rendement op Geïnvesteerde Tijd meet de opportuniteitskost van tijd besteed aan beleggen. Als de verwachte outperformance niet hoger is dan de opportuniteitskost van geïnvesteerde tijd, is het zinloos om een actieve beleggingsstrategie na te streven. Rendement op Geïnvesteerde Tijd erkent dat tijd een eindige hulpbron is met een opportuniteitskost. Door hiermee rekening te houden, zullen naar alle waarschijnlijkheid betere financiële resultaten worden behaald voor de overgrote meerderheid van individuele beleggers.