stopwatch
stopwatch
stopwatch

Gepubliceerd in Beleggen

September 11, 2023

Gepubliceerd in Beleggen

September 11, 2023

Gepubliceerd in Beleggen

September 11, 2023

Market Timing: Waarom Je Waarschijnlijk Niet Zal Slagen

Market Timing: Waarom Je Waarschijnlijk Niet Zal Slagen

Market Timing: Waarom Je Waarschijnlijk Niet Zal Slagen

Elke belegger weet dat je laag moet kopen en hoog moet verkopen. Er zijn echter talloze onderzoeken en empirisch bewijs die consequent aantonen dat beleggers over het algemeen vrij slecht zijn in het timen van de markt. In dit artikel zullen we de redenen achter dit fenomeen onderzoeken, gebruikmakend van bestaand onderzoek op het gebied van financiën.

Gedragsvoorkeuren

Één van de belangrijkste redenen waarom beleggers moeite hebben met het timen van de markt is de invloed van gedragsvoorkeuren. Onderzoek uitgevoerd door Daniel Kahneman en Amos Tversky, pioniers op het gebied van gedragseconomie, heeft de systematische fouten in menselijk oordeelsvermogen onder de aandacht gebracht. Deze beoordelingsfouten kunnen ertoe leiden dat beleggers irrationele beslissingen nemen op basis van emoties in plaats van een gedegen financiële analyse. De belangrijkste beoordelingsfouten (biases) om bewust van te zijn zijn:

1.      overmoed betekent dat je gelooft dat je een unieke vaardigheid bezit om marktbewegingen te voorspellen, vaak zonder enig bewijs. Dit kan leiden tot overmatig handelen en vaak tot slechte prestaties. Klinkt bekend?

2.      Verliesaversie kan ervoor zorgen dat je in paniek raakt tijdens een neergang van de markt, op het slechtste moment verkoopt, terwijl je mogelijke herstelmissers mist.

3.      Kuddedierengedrag kan ertoe leiden dat je de menigte volgt, rendementen najaagt van investeringen die al ver boven hun intrinsieke waarde zijn gestegen. Dit fenomeen is een belangrijke factor bij het verklaren van het voorkomen van bubbels en crashes.

De Dwaasheid van Markttiming

Talloze studies hebben aangetoond dat market timing een riskante onderneming is. Een studie van Barber en Odean heeft consequent aangetoond dat individuele beleggers onderpresteren ten opzichte van de bredere marktindices op lange termijn. Deze onderprestatie wordt grotendeels toegeschreven aan drie factoren:

1.      Slechte aandelenselectie

2.      Overmatig handelsvolume (en kosten)

3.      Slechte markttiming

Uit het onderzoek blijkt dat beleggers geneigd zijn te kopen wanneer de markten stijgen en te verkopen wanneer ze dalen, effectief hoog kopen en laag verkopen. Dit gedragspatroon staat haaks op wat succesvol beleggen met zich meebrengt. Academisch onderzoek heeft deze bevindingen verder bevestigd, waaruit blijkt dat markttimingstrategieën vaak leiden tot matige rendementen in vergelijking met buy-and-holdstrategieën.

De Onvoorspelbaarheid van de Markt

Een andere kritische factor die bijdraagt aan de slechte timing van beleggers is de inherente onvoorspelbaarheid van financiële markten. Onderzoekers Eugene F. Fama en Robert J. Shiller hebben aangetoond dat aandelenkoersen een willekeurige wandeling (random walk) volgen, wat betekent dat toekomstige prijsbewegingen niet worden beïnvloed door eerdere prijsbewegingen. Met andere woorden, het verleden is geen indicatie voor toekomstige resultaten.

Marktgebeurtenissen en -bewegingen worden beïnvloed door een veelvoud van onvoorspelbare factoren, waaronder economische gegevenspublicaties, geopolitieke gebeurtenissen en beleggerssentiment. Het is buitengewoon uitdagend om deze variabelen te anticiperen, zelfs voor professionals.

De Case voor een Langetermijnaanpak

Het bewijs is duidelijk: het timen van de markt leidt vaak tot slechte beleggingsresultaten. De onvoorspelbare aard van markten in combinatie met goed bestudeerde beoordelingsfouten resulteert doorgaans in inferieure prestaties.

Warren Buffett's levenslange beleggingsresultaten hebben een ijzersterke case opgebouwd voor een geduldige, methodische buy-and-holdbenadering van beleggen. Laat market timing links liggen en richt je op het opbouwen van een gediversifieerde portefeuille en op het volgen van een langetermijnbeleggingsstrategie. Door dit te doen, kun je je kansen vergroten om je financiële doelen te bereiken en de valkuilen van markttiming te vermijden. Niet alleen zullen je beleggingsresultaten waarschijnlijk verbeteren, je zult ook talloze uren die aan financieel onderzoek zijn besteed, terugwinnen. Het is beter om je tijd te besteden aan je baan of bedrijf in plaats van aan market timing.

Als market timing slecht is, hoe moet je dan in plaats daarvan beleggen? Het economisch onderzoek is duidelijk: Dollar Cost Averaging is een beter alternatief. Lees erover in dit artikel.

Elke belegger weet dat je laag moet kopen en hoog moet verkopen. Er zijn echter talloze onderzoeken en empirisch bewijs die consequent aantonen dat beleggers over het algemeen vrij slecht zijn in het timen van de markt. In dit artikel zullen we de redenen achter dit fenomeen onderzoeken, gebruikmakend van bestaand onderzoek op het gebied van financiën.

Gedragsvoorkeuren

Één van de belangrijkste redenen waarom beleggers moeite hebben met het timen van de markt is de invloed van gedragsvoorkeuren. Onderzoek uitgevoerd door Daniel Kahneman en Amos Tversky, pioniers op het gebied van gedragseconomie, heeft de systematische fouten in menselijk oordeelsvermogen onder de aandacht gebracht. Deze beoordelingsfouten kunnen ertoe leiden dat beleggers irrationele beslissingen nemen op basis van emoties in plaats van een gedegen financiële analyse. De belangrijkste beoordelingsfouten (biases) om bewust van te zijn zijn:

1.      overmoed betekent dat je gelooft dat je een unieke vaardigheid bezit om marktbewegingen te voorspellen, vaak zonder enig bewijs. Dit kan leiden tot overmatig handelen en vaak tot slechte prestaties. Klinkt bekend?

2.      Verliesaversie kan ervoor zorgen dat je in paniek raakt tijdens een neergang van de markt, op het slechtste moment verkoopt, terwijl je mogelijke herstelmissers mist.

3.      Kuddedierengedrag kan ertoe leiden dat je de menigte volgt, rendementen najaagt van investeringen die al ver boven hun intrinsieke waarde zijn gestegen. Dit fenomeen is een belangrijke factor bij het verklaren van het voorkomen van bubbels en crashes.

De Dwaasheid van Markttiming

Talloze studies hebben aangetoond dat market timing een riskante onderneming is. Een studie van Barber en Odean heeft consequent aangetoond dat individuele beleggers onderpresteren ten opzichte van de bredere marktindices op lange termijn. Deze onderprestatie wordt grotendeels toegeschreven aan drie factoren:

1.      Slechte aandelenselectie

2.      Overmatig handelsvolume (en kosten)

3.      Slechte markttiming

Uit het onderzoek blijkt dat beleggers geneigd zijn te kopen wanneer de markten stijgen en te verkopen wanneer ze dalen, effectief hoog kopen en laag verkopen. Dit gedragspatroon staat haaks op wat succesvol beleggen met zich meebrengt. Academisch onderzoek heeft deze bevindingen verder bevestigd, waaruit blijkt dat markttimingstrategieën vaak leiden tot matige rendementen in vergelijking met buy-and-holdstrategieën.

De Onvoorspelbaarheid van de Markt

Een andere kritische factor die bijdraagt aan de slechte timing van beleggers is de inherente onvoorspelbaarheid van financiële markten. Onderzoekers Eugene F. Fama en Robert J. Shiller hebben aangetoond dat aandelenkoersen een willekeurige wandeling (random walk) volgen, wat betekent dat toekomstige prijsbewegingen niet worden beïnvloed door eerdere prijsbewegingen. Met andere woorden, het verleden is geen indicatie voor toekomstige resultaten.

Marktgebeurtenissen en -bewegingen worden beïnvloed door een veelvoud van onvoorspelbare factoren, waaronder economische gegevenspublicaties, geopolitieke gebeurtenissen en beleggerssentiment. Het is buitengewoon uitdagend om deze variabelen te anticiperen, zelfs voor professionals.

De Case voor een Langetermijnaanpak

Het bewijs is duidelijk: het timen van de markt leidt vaak tot slechte beleggingsresultaten. De onvoorspelbare aard van markten in combinatie met goed bestudeerde beoordelingsfouten resulteert doorgaans in inferieure prestaties.

Warren Buffett's levenslange beleggingsresultaten hebben een ijzersterke case opgebouwd voor een geduldige, methodische buy-and-holdbenadering van beleggen. Laat market timing links liggen en richt je op het opbouwen van een gediversifieerde portefeuille en op het volgen van een langetermijnbeleggingsstrategie. Door dit te doen, kun je je kansen vergroten om je financiële doelen te bereiken en de valkuilen van markttiming te vermijden. Niet alleen zullen je beleggingsresultaten waarschijnlijk verbeteren, je zult ook talloze uren die aan financieel onderzoek zijn besteed, terugwinnen. Het is beter om je tijd te besteden aan je baan of bedrijf in plaats van aan market timing.

Als market timing slecht is, hoe moet je dan in plaats daarvan beleggen? Het economisch onderzoek is duidelijk: Dollar Cost Averaging is een beter alternatief. Lees erover in dit artikel.

Elke belegger weet dat je laag moet kopen en hoog moet verkopen. Er zijn echter talloze onderzoeken en empirisch bewijs die consequent aantonen dat beleggers over het algemeen vrij slecht zijn in het timen van de markt. In dit artikel zullen we de redenen achter dit fenomeen onderzoeken, gebruikmakend van bestaand onderzoek op het gebied van financiën.

Gedragsvoorkeuren

Één van de belangrijkste redenen waarom beleggers moeite hebben met het timen van de markt is de invloed van gedragsvoorkeuren. Onderzoek uitgevoerd door Daniel Kahneman en Amos Tversky, pioniers op het gebied van gedragseconomie, heeft de systematische fouten in menselijk oordeelsvermogen onder de aandacht gebracht. Deze beoordelingsfouten kunnen ertoe leiden dat beleggers irrationele beslissingen nemen op basis van emoties in plaats van een gedegen financiële analyse. De belangrijkste beoordelingsfouten (biases) om bewust van te zijn zijn:

1.      overmoed betekent dat je gelooft dat je een unieke vaardigheid bezit om marktbewegingen te voorspellen, vaak zonder enig bewijs. Dit kan leiden tot overmatig handelen en vaak tot slechte prestaties. Klinkt bekend?

2.      Verliesaversie kan ervoor zorgen dat je in paniek raakt tijdens een neergang van de markt, op het slechtste moment verkoopt, terwijl je mogelijke herstelmissers mist.

3.      Kuddedierengedrag kan ertoe leiden dat je de menigte volgt, rendementen najaagt van investeringen die al ver boven hun intrinsieke waarde zijn gestegen. Dit fenomeen is een belangrijke factor bij het verklaren van het voorkomen van bubbels en crashes.

De Dwaasheid van Markttiming

Talloze studies hebben aangetoond dat market timing een riskante onderneming is. Een studie van Barber en Odean heeft consequent aangetoond dat individuele beleggers onderpresteren ten opzichte van de bredere marktindices op lange termijn. Deze onderprestatie wordt grotendeels toegeschreven aan drie factoren:

1.      Slechte aandelenselectie

2.      Overmatig handelsvolume (en kosten)

3.      Slechte markttiming

Uit het onderzoek blijkt dat beleggers geneigd zijn te kopen wanneer de markten stijgen en te verkopen wanneer ze dalen, effectief hoog kopen en laag verkopen. Dit gedragspatroon staat haaks op wat succesvol beleggen met zich meebrengt. Academisch onderzoek heeft deze bevindingen verder bevestigd, waaruit blijkt dat markttimingstrategieën vaak leiden tot matige rendementen in vergelijking met buy-and-holdstrategieën.

De Onvoorspelbaarheid van de Markt

Een andere kritische factor die bijdraagt aan de slechte timing van beleggers is de inherente onvoorspelbaarheid van financiële markten. Onderzoekers Eugene F. Fama en Robert J. Shiller hebben aangetoond dat aandelenkoersen een willekeurige wandeling (random walk) volgen, wat betekent dat toekomstige prijsbewegingen niet worden beïnvloed door eerdere prijsbewegingen. Met andere woorden, het verleden is geen indicatie voor toekomstige resultaten.

Marktgebeurtenissen en -bewegingen worden beïnvloed door een veelvoud van onvoorspelbare factoren, waaronder economische gegevenspublicaties, geopolitieke gebeurtenissen en beleggerssentiment. Het is buitengewoon uitdagend om deze variabelen te anticiperen, zelfs voor professionals.

De Case voor een Langetermijnaanpak

Het bewijs is duidelijk: het timen van de markt leidt vaak tot slechte beleggingsresultaten. De onvoorspelbare aard van markten in combinatie met goed bestudeerde beoordelingsfouten resulteert doorgaans in inferieure prestaties.

Warren Buffett's levenslange beleggingsresultaten hebben een ijzersterke case opgebouwd voor een geduldige, methodische buy-and-holdbenadering van beleggen. Laat market timing links liggen en richt je op het opbouwen van een gediversifieerde portefeuille en op het volgen van een langetermijnbeleggingsstrategie. Door dit te doen, kun je je kansen vergroten om je financiële doelen te bereiken en de valkuilen van markttiming te vermijden. Niet alleen zullen je beleggingsresultaten waarschijnlijk verbeteren, je zult ook talloze uren die aan financieel onderzoek zijn besteed, terugwinnen. Het is beter om je tijd te besteden aan je baan of bedrijf in plaats van aan market timing.

Als market timing slecht is, hoe moet je dan in plaats daarvan beleggen? Het economisch onderzoek is duidelijk: Dollar Cost Averaging is een beter alternatief. Lees erover in dit artikel.