Brug
Brug
Brug

Gepubliceerd in Macro-economie

August 29, 2023

Gepubliceerd in Macro-economie

August 29, 2023

Gepubliceerd in Macro-economie

August 29, 2023

Het overbruggen van de kloof: de groeiende kloof in het bbp per capita tussen de VS en Europa

Het overbruggen van de kloof: de groeiende kloof in het bbp per capita tussen de VS en Europa

Het overbruggen van de kloof: de groeiende kloof in het bbp per capita tussen de VS en Europa

Inleiding

De groeiende kloof in het BBP per capita tussen de Verenigde Staten en Europa begint beleidsmakers zorgen te baren. Gegevens van het European Centre for International Political Economy (ECIPE) benadrukken een zorgwekkende trend. Het economische verschil tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten is in een alarmerend tempo toegenomen.

Vanaf 2010 groeide het BBP per capita in de VS gemiddeld met 3,4%, terwijl het BBP per capita in de EU gemiddeld met 1,6% groeide. Als gevolg hiervan groeide het verschil in BBP per hoofd van de bevolking van 47% in 2010 naar 82% in 2021. Als de trend zich voortzet, zal de welvaartskloof tussen de gemiddelde Amerikaan en Europeaan in 2035 net zo groot zijn als tussen de gemiddelde Europeaan en Indiër vandaag. Het gemiddelde Amerikaanse BBP per hoofd van de bevolking zal gelijk zijn aan $96.000, terwijl het gemiddelde Europese bbp per hoofd van de bevolking gelijk zal zijn aan $60.000.

Bron: Gegevens van het European Centre for International Political Economy (ECIPE), Wereldbank

Oorzaken

1. Productiviteit

Een van de belangrijkste drijfveren van het verschil in BBP-groei per hoofd van de bevolking is productiviteit. De Verenigde Staten heeft consequent hogere niveaus van arbeidsproductiviteit laten zien, gedreven door technologische innovatie, een flexibelere arbeidsmarkt en een zakenvriendelijk regelgevingsklimaat.

De vertraging van de productiviteitsgroei van de eurozone blijkt uit de groeisnelheid van de totale factorproductiviteit (TFP). Deze benchmark, die de snelheid van technologie- en innovatiegroei in de economie meet, was sterker in de jaren 90 dan vandaag.

2. Seculiere trends

Europa heeft sinds de Russische invasie van Oekraïne in 2021 te maken met een energiecrisis. Zelfs voordien impacteerde de energieafhankelijkheid van Europa de kostenstructuur van Europese bedrijven. Vergelijk dit met de VS, die een netto-exporteur van olie en gas zijn geworden. Bovendien schaden de demografische gegevens van Europa de economie. Europa heeft een vergrijzende bevolking met een laag geboortecijfer, wat resulteert in een afnemende beroepsbevolking. Bovendien leidt het groeiende aantal gepensioneerden tot hogere sociale uitkeringen en belastingen.

3. Rigide economie

Meer regulering in Europa heeft geleid tot een meer rigide economie, waarin meerdere sectoren meer weg hebben van een oligopolie dan van een vrije markt. De toetreding en uittreding van bedrijven op Europese markten is veel lager dan in de VS, wat leidt tot minder dynamiek en een verkeerde allocatie van middelen volgens een ECB-onderzoek. Gevestigde spelers worden minder geconfronteerd met concurrentie, waardoor de behoefte aan innovatie afneemt.

4. Gebrek aan O&O

Tussen 2014 en 2019 groeiden Europese bedrijven gemiddeld 40% langzamer dan hun Amerikaanse tegenhangers en investeerden 40% minder in R&D volgens McKinsey. De VS genereert meer octrooien dan Europa op het gebied van informatica en AI. Nog zorgwekkender is dat de VS ook meer octrooien heeft gegenereerd op het gebied van materiaaltechnologie en schone technologie, sectoren waarin Europa in het verleden beter presteerde dan de VS.

Conclusie

De groeiende kloof in het BBP per capita van de bevolking tussen de VS en Europa heeft verschillende implicaties. Het benadrukt het belang van productiviteit, innovatie en een flexibele economie voor het stimuleren van economische groei.

Structurele hervormingen zijn nodig om te voorkomen dat Europa het oude continent wordt, achtergelaten door de economische groei van zowel de ontwikkelde als de ontwikkelingslanden. Er zijn te veel barrières voor ondernemerschap in Europa, zoals verregaande regulering die onvergelijkbaar is met welke andere regio dan ook, en relatief hoge belastingtarieven.

Europa staat voor de uitdaging manieren te vinden om deze kloof te dichten zonder politiek uiteen te vallen. Er zijn moeilijke keuzes nodig om onze concurrentiepositie te verbeteren, voordat het te laat is. Hopelijk nemen Europese beleidsmakers kennis van de divergentie en ondernemen ze actie.

Bronnen

1.       ECIPE (2023). If the EU was a State in the United States: Comparing Economic Growth between EU and US States

2.      Lopez-Garcia, Paloma. (2021). Key factors behind productivity trends in EU countries. ECB Strategy Review.

3.      McKinsey Global Institute (2022). Securing Europe’s Competitiveness: Addressing its Technology Gap.

Inleiding

De groeiende kloof in het BBP per capita tussen de Verenigde Staten en Europa begint beleidsmakers zorgen te baren. Gegevens van het European Centre for International Political Economy (ECIPE) benadrukken een zorgwekkende trend. Het economische verschil tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten is in een alarmerend tempo toegenomen.

Vanaf 2010 groeide het BBP per capita in de VS gemiddeld met 3,4%, terwijl het BBP per capita in de EU gemiddeld met 1,6% groeide. Als gevolg hiervan groeide het verschil in BBP per hoofd van de bevolking van 47% in 2010 naar 82% in 2021. Als de trend zich voortzet, zal de welvaartskloof tussen de gemiddelde Amerikaan en Europeaan in 2035 net zo groot zijn als tussen de gemiddelde Europeaan en Indiër vandaag. Het gemiddelde Amerikaanse BBP per hoofd van de bevolking zal gelijk zijn aan $96.000, terwijl het gemiddelde Europese bbp per hoofd van de bevolking gelijk zal zijn aan $60.000.

Bron: Gegevens van het European Centre for International Political Economy (ECIPE), Wereldbank

Oorzaken

1. Productiviteit

Een van de belangrijkste drijfveren van het verschil in BBP-groei per hoofd van de bevolking is productiviteit. De Verenigde Staten heeft consequent hogere niveaus van arbeidsproductiviteit laten zien, gedreven door technologische innovatie, een flexibelere arbeidsmarkt en een zakenvriendelijk regelgevingsklimaat.

De vertraging van de productiviteitsgroei van de eurozone blijkt uit de groeisnelheid van de totale factorproductiviteit (TFP). Deze benchmark, die de snelheid van technologie- en innovatiegroei in de economie meet, was sterker in de jaren 90 dan vandaag.

2. Seculiere trends

Europa heeft sinds de Russische invasie van Oekraïne in 2021 te maken met een energiecrisis. Zelfs voordien impacteerde de energieafhankelijkheid van Europa de kostenstructuur van Europese bedrijven. Vergelijk dit met de VS, die een netto-exporteur van olie en gas zijn geworden. Bovendien schaden de demografische gegevens van Europa de economie. Europa heeft een vergrijzende bevolking met een laag geboortecijfer, wat resulteert in een afnemende beroepsbevolking. Bovendien leidt het groeiende aantal gepensioneerden tot hogere sociale uitkeringen en belastingen.

3. Rigide economie

Meer regulering in Europa heeft geleid tot een meer rigide economie, waarin meerdere sectoren meer weg hebben van een oligopolie dan van een vrije markt. De toetreding en uittreding van bedrijven op Europese markten is veel lager dan in de VS, wat leidt tot minder dynamiek en een verkeerde allocatie van middelen volgens een ECB-onderzoek. Gevestigde spelers worden minder geconfronteerd met concurrentie, waardoor de behoefte aan innovatie afneemt.

4. Gebrek aan O&O

Tussen 2014 en 2019 groeiden Europese bedrijven gemiddeld 40% langzamer dan hun Amerikaanse tegenhangers en investeerden 40% minder in R&D volgens McKinsey. De VS genereert meer octrooien dan Europa op het gebied van informatica en AI. Nog zorgwekkender is dat de VS ook meer octrooien heeft gegenereerd op het gebied van materiaaltechnologie en schone technologie, sectoren waarin Europa in het verleden beter presteerde dan de VS.

Conclusie

De groeiende kloof in het BBP per capita van de bevolking tussen de VS en Europa heeft verschillende implicaties. Het benadrukt het belang van productiviteit, innovatie en een flexibele economie voor het stimuleren van economische groei.

Structurele hervormingen zijn nodig om te voorkomen dat Europa het oude continent wordt, achtergelaten door de economische groei van zowel de ontwikkelde als de ontwikkelingslanden. Er zijn te veel barrières voor ondernemerschap in Europa, zoals verregaande regulering die onvergelijkbaar is met welke andere regio dan ook, en relatief hoge belastingtarieven.

Europa staat voor de uitdaging manieren te vinden om deze kloof te dichten zonder politiek uiteen te vallen. Er zijn moeilijke keuzes nodig om onze concurrentiepositie te verbeteren, voordat het te laat is. Hopelijk nemen Europese beleidsmakers kennis van de divergentie en ondernemen ze actie.

Bronnen

1.       ECIPE (2023). If the EU was a State in the United States: Comparing Economic Growth between EU and US States

2.      Lopez-Garcia, Paloma. (2021). Key factors behind productivity trends in EU countries. ECB Strategy Review.

3.      McKinsey Global Institute (2022). Securing Europe’s Competitiveness: Addressing its Technology Gap.

Inleiding

De groeiende kloof in het BBP per capita tussen de Verenigde Staten en Europa begint beleidsmakers zorgen te baren. Gegevens van het European Centre for International Political Economy (ECIPE) benadrukken een zorgwekkende trend. Het economische verschil tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten is in een alarmerend tempo toegenomen.

Vanaf 2010 groeide het BBP per capita in de VS gemiddeld met 3,4%, terwijl het BBP per capita in de EU gemiddeld met 1,6% groeide. Als gevolg hiervan groeide het verschil in BBP per hoofd van de bevolking van 47% in 2010 naar 82% in 2021. Als de trend zich voortzet, zal de welvaartskloof tussen de gemiddelde Amerikaan en Europeaan in 2035 net zo groot zijn als tussen de gemiddelde Europeaan en Indiër vandaag. Het gemiddelde Amerikaanse BBP per hoofd van de bevolking zal gelijk zijn aan $96.000, terwijl het gemiddelde Europese bbp per hoofd van de bevolking gelijk zal zijn aan $60.000.

Bron: Gegevens van het European Centre for International Political Economy (ECIPE), Wereldbank

Oorzaken

1. Productiviteit

Een van de belangrijkste drijfveren van het verschil in BBP-groei per hoofd van de bevolking is productiviteit. De Verenigde Staten heeft consequent hogere niveaus van arbeidsproductiviteit laten zien, gedreven door technologische innovatie, een flexibelere arbeidsmarkt en een zakenvriendelijk regelgevingsklimaat.

De vertraging van de productiviteitsgroei van de eurozone blijkt uit de groeisnelheid van de totale factorproductiviteit (TFP). Deze benchmark, die de snelheid van technologie- en innovatiegroei in de economie meet, was sterker in de jaren 90 dan vandaag.

2. Seculiere trends

Europa heeft sinds de Russische invasie van Oekraïne in 2021 te maken met een energiecrisis. Zelfs voordien impacteerde de energieafhankelijkheid van Europa de kostenstructuur van Europese bedrijven. Vergelijk dit met de VS, die een netto-exporteur van olie en gas zijn geworden. Bovendien schaden de demografische gegevens van Europa de economie. Europa heeft een vergrijzende bevolking met een laag geboortecijfer, wat resulteert in een afnemende beroepsbevolking. Bovendien leidt het groeiende aantal gepensioneerden tot hogere sociale uitkeringen en belastingen.

3. Rigide economie

Meer regulering in Europa heeft geleid tot een meer rigide economie, waarin meerdere sectoren meer weg hebben van een oligopolie dan van een vrije markt. De toetreding en uittreding van bedrijven op Europese markten is veel lager dan in de VS, wat leidt tot minder dynamiek en een verkeerde allocatie van middelen volgens een ECB-onderzoek. Gevestigde spelers worden minder geconfronteerd met concurrentie, waardoor de behoefte aan innovatie afneemt.

4. Gebrek aan O&O

Tussen 2014 en 2019 groeiden Europese bedrijven gemiddeld 40% langzamer dan hun Amerikaanse tegenhangers en investeerden 40% minder in R&D volgens McKinsey. De VS genereert meer octrooien dan Europa op het gebied van informatica en AI. Nog zorgwekkender is dat de VS ook meer octrooien heeft gegenereerd op het gebied van materiaaltechnologie en schone technologie, sectoren waarin Europa in het verleden beter presteerde dan de VS.

Conclusie

De groeiende kloof in het BBP per capita van de bevolking tussen de VS en Europa heeft verschillende implicaties. Het benadrukt het belang van productiviteit, innovatie en een flexibele economie voor het stimuleren van economische groei.

Structurele hervormingen zijn nodig om te voorkomen dat Europa het oude continent wordt, achtergelaten door de economische groei van zowel de ontwikkelde als de ontwikkelingslanden. Er zijn te veel barrières voor ondernemerschap in Europa, zoals verregaande regulering die onvergelijkbaar is met welke andere regio dan ook, en relatief hoge belastingtarieven.

Europa staat voor de uitdaging manieren te vinden om deze kloof te dichten zonder politiek uiteen te vallen. Er zijn moeilijke keuzes nodig om onze concurrentiepositie te verbeteren, voordat het te laat is. Hopelijk nemen Europese beleidsmakers kennis van de divergentie en ondernemen ze actie.

Bronnen

1.       ECIPE (2023). If the EU was a State in the United States: Comparing Economic Growth between EU and US States

2.      Lopez-Garcia, Paloma. (2021). Key factors behind productivity trends in EU countries. ECB Strategy Review.

3.      McKinsey Global Institute (2022). Securing Europe’s Competitiveness: Addressing its Technology Gap.